Home Four Star Movies Bizarro World Search Videos New Videos

Pokemon: Adventures On The Orange Islands #2
TitlePokemon: Adventures On The Orange Islands #2
Year
Time
GenreAnime
DirectorMasamitsu Hidaka
Edition
FormatDVD
ActorMegumi Hayashibara; Mayumi Iizuka; Inuko Inuyama; Unsho Ishizuka; Y�ko Kobayashi; Rica Matsumoto; Shinichiro Miki; Ikue Ootani; Y�ji Ueda; Rikako Aikawa
RatingGA
Cinematography
LanguageEnglish
Plot
Producer
Writer
Subtitles
Pokemon: Adventures On The Orange Islands #2