Home Four Star Movies Bizarro World Search Videos New Videos

Zatoichi: The Blind Swordsman: Box Set -blu
TitleZatoichi: The Blind Swordsman: Box Set -blu
Year1963
Time671 mins
GenreAction; Adventure; Crime; Drama
DirectorKimiyoshi Yasuda; Kenji Misumi
Edition
FormatBlu-ray Disc
ActorTakashi Shimura; Renji Ishibashi; Tatsuya Nakadai; Eijiro Tono; Tomisaburo Wakayama; Hisashi Igawa; Katsuo Nakamura; Yoshio Tsuchiya; Shigeru K�yama; Shogo Shimada; Shintaro Katsu; Yu Wang; Jun Hamamura; Kunie Tanaka; Michiyo Ookusu
RatingNR (Not Rated)
Cinematography
LanguageJapanese
PlotThis collection contains: <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 01: The Tale Of Zatoichi (1962)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 02: The Tale Of Zatoichi Continues (1962)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 03: New Tale of Zatoichi (1963)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 04: The Fugitive (1963)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 05: On The Road (1963)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 06: Zatoichi And The Chest Of Gold (1964)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 07: Zatoichi's Flashing Sword (1964)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 08: Fight, Zatoichi, Fight (1964)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 09: Adventures Of Zatoichi (1964)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 10: Zatoichi's Revenge (1965)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 11: Zatoichi And The Doomed Man (1965)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 12: Zatoichi and the Chess Expert (1965)</b> <b> - Zatoichi: The Blind Swordsman 13: Zatoichi's Vengeance (1966)</b> <b> - Zatoic
Producer
Writer
Subtitles
Zatoichi: The Blind Swordsman: Box Set -blu