Home Four Star Movies Bizarro World Search Videos New Videos

Samurai Trilogy: Musashi Miyamoto / Duel At Ichijoji Temple / Duel At Ganryu Island -blu
TitleSamurai Trilogy: Musashi Miyamoto / Duel At Ichijoji Temple / Duel At Ganryu Island -blu
Year1954
Time300 mins
GenreAction; Adventure; Biography; Drama; Foreign; History; Martial Arts; Romance
DirectorHiroshi Inagaki
EditionCriterion Collection
FormatBlu-ray Disc
ActorToshir� Mifune; Akihiko Hirata; Rentaro Mikuni; Eiko Miyoshi; Haruo Tanaka; Mariko Okada; Mitsuko Mito; Kaoru Yachigusa; Kuroemon Onoe; Ko Mihashi; Michiko Saga; Toshir Mifune
RatingNR (Not Rated)
CinematographyJun Yasumoto
LanguageJapanese
PlotThis collection contains: <b> - Samurai 1: Musashi Miyamoto (1954)</b> <b> - Samurai 2: Duel At Ichijoji Temple (1955)</b> <b> - Samurai 3: Duel At Ganryu Island (1956)</b>
ProducerKazuo Takimura
WriterHiroshi Inagaki; Hideji Hojo
SubtitlesEnglish
Samurai Trilogy: Musashi Miyamoto / Duel At Ichijoji Temple / Duel At Ganryu Island -blu