Home Four Star Movies Bizarro World Search Videos New Videos

Life Of Oharu -blu
TitleLife Of Oharu -blu
Year1952
Time148 mins
GenreDrama; Foreign
DirectorKenji Mizoguchi
EditionCriterion Collection Blu-Ray Edition
FormatBlu-ray Disc
ActorToshir� Mifune as Katsunosuke; Takashi Shimura as Old Man; Daisuke Kat� as Tasaburo Hishiya; Masao Shimizu as Kikuoji; Noriko Sengoku as Lady-in-waiting Sakurai; Kinuyo Tanaka as Oharu; Ichir� Sugai as Shinzaemon; Toranosuke Ogawa as Yoshioka; Masao Mishima as Taisaburo Hishiya; Eitaro Shindo as Kahe Sasaya; Chieko Higashiyama as Myokai; Sadako Sawamura as Owasa; Eijir� Yanagi as Forger; Jukichi Uno as Yakichi Ogiya; Benkei Shiganoya as Jihei
RatingNR (Not Rated)
CinematographyYoshimi Hirano; Yoshimi Kono
LanguageJapanese
PlotFollows a woman's fight and survival amid the vicissitudes of life and the cruelty of the society.
ProducerKenji Mizoguchi; Hideo Koi
WriterKenji Mizoguchi; Yoshikata Yoda
SubtitlesEnglish
Life Of Oharu -blu