Home Four Star Movies Bizarro World Search Videos New Videos

Pokemon: Adventures On The Orange Islands #1
TitlePokemon: Adventures On The Orange Islands #1
Year1997
Time24 mins
GenreAnimation; Adventure; Anime; Action
DirectorMasamitsu Hidaka
Edition
FormatDVD
ActorMegumi Hayashibara; Mayumi Iizuka; Ikue Otani; Inuko Inuyama; Unsho Ishizuka; Rodger Parsons; Y�ko Kobayashi; Shin'ichir� Miki; Rica Matsumoto; Shinichiro Miki; Ikue Ootani; Y�ji Ueda; Rikako Aikawa
RatingGA
Cinematography
LanguageEnglish
Plot
Producer
WriterSatoshi Tajiri; Junichi Masuda
Subtitles
Pokemon: Adventures On The Orange Islands #1