Home Four Star Movies Bizarro World Search Videos New Videos

Zatoichi: The Blind Swordsman 25: Zatoichi's Conspiracy
TitleZatoichi: The Blind Swordsman 25: Zatoichi's Conspiracy
Year1973
Time87 mins
GenreAdventure; Action; Foreign
DirectorKimiyoshi Yasuda; Yasuda Kimiyoshi
Edition
FormatDVD
ActorShintaro Katsu as Zat�ichi / Blind Man Ichi; SHIMURA Takashi; Tsuchiya Yoshio; Toake Yukiyo; Sato Kei; Yukiyo Toake as Omiyo; Eiji Okada; Kei Sato; Yoshio Tsuchiya; Shir� Kishibe; Eri Yokoyama as Yuri / Lily; Tatsuo Endo; Takashi Shimura; Shintar Katsu; Shir Kishibe
RatingNR (Not Rated)
Cinematography
LanguageJapanese
Plot
ProducerKatsu Shintaro; Nishioka Hiroyoshi
WriterKan Shimozawa; Hattori Yoshiko
SubtitlesEnglish
Zatoichi: The Blind Swordsman 25: Zatoichi's Conspiracy